Mireille Palluet

1945 - 110x110

1945 - 110x110

3500 euros